TillbakaSocialt ansvar   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Långtgående ansvar i Vindeln

När Martinsons tog beslutet att avsluta produktionen vid anläggningen i Hällnäs var ett mål att ingen av de 43 medarbetarna skulle gå ut i arbetslöshet. Företaget har även ett långsiktigt mål att bidra till utvecklingen i hela Västerbotten. I Vindelns kommun har det bland annat resulterat i ett arbete som kan utmynna i en ny företagspark på platsen där Martinsons haft sitt sågverk.

– För att kunna utvecklas behövde vi koncentrera vår produktion till anläggningarna i Bygdsiljum och Kroksjön. Det fanns helt enkelt inga ekonomiska förutsättningar att driva anläggningen i Hällnäs vidare, säger Lars Martinson, koncernchef. Han fortsätter:

– Men Västerbottens glesbygd ligger oss varmt om hjärtat och vi vill göra det vi kan för att bidra till en fortsatt positiv utveckling i kommunen. Därför ville vi utveckla idén med Avanäs företagspark.

Satsningen genomförs tillsammans med Vindelns kommun och ambitionen är att den ska leda till att  en eller flera nya verksamheter som skapar arbetstillfällen ska etableras.

– Vi vill skapa möjligheter för nya aktörer att etablera sig. Jag hoppas och tror att vi ska kunna hitta en rad spännande alternativ tillsammans med Vindelns kommun.

Projektets första etapp är en förstudie med syfte att identifiera intressenter som vill vara med och utarbeta en modell för hur anläggningen kan bli en plats för olika typer av företag och organisationer. Det arbetet beräknas vara klart till sommaren. Projektet drivs av konsultföretaget Revenues och finansieras av Martinsons och Region Västerbotten.

– Det handlar just nu om att identifiera en bredd av aktörer för att tillsammans utvärdera och hitta en långsiktig lösning, säger Lars Martinson.

Målet att ingen medarbetare i Hällnäs skulle kliva ut i arbetslöshet nåddes nästan i sin helhet.

– 38 medarbetare hade hittat långsiktiga anställningar när den sista stocken sågades i Hällnäs. Det är en i sammanhanget mycket snabb omställning, berättar Johan Thysell, HR-chef på Martinsons.


Hjältarnas Hus till skidbacken

Under 2018 har Martinsons också fortsatt sitt engagemang i Hjältarnas Hus, där man också tagit fram erbjudanden för familjer att följa med Martinsons på ishockey och åka till slalombacken i Bygdsiljum utan kostnad.

– Vi som bor och jobbar i Bygdsiljum ser upp mot slalombacken varje dag och har tillbringat många timmar där med våra familjer. Det låg nära till hands för oss, säger Lars.

 

Omfattande breddsponsring

Martinsons breddsponsring fortsatte med oförminskad styrka, där drygt 30 föreningar runt om i Västerbotten fick stöd från företaget. En intressant typ av sponsring är de volymer av bark och flis sm Martinsons levererat till skid- och elljusspår.

– Oftast talar man om restprodukterna i termer av nytta som biobränslen. Att använda en del av det till att också förbättra motionsspår runt om i länet är också ett bra och viktigt ändamål.


Pris till fastighetsutvecklare

Under 2018 delade Martinsons även ut sitt eget nyinstiftade pris Träflugan. Den första vinnaren blev Gustav Ahlford, vd på fastighetsutvecklingsbolaget Walloxstrand i Knivsta. Priset är 10 000 kronor till Hjältarnas Hus i Umeå, som skänks i vinnarens namn. I del av motiveringen löd: ”Genom att kombinera praktisk kunskap om trä med stor erfarenhet och kännedom kring det moderna byggandets förutsättningar och krav, ser han materialets potential ur ett såväl socialt som ekologiskt perspektiv.”

Måluppfyllnad

Socialt ansvar Vi engagerar oss i initiativ som gör livet i vår region bättre, både i det större och det lite mindre perspektivet.
Resultatet är bra. Vi har valt ett långsiktigt och omfattande engagemang i anhörighuset Hjältarnas Hus vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Utöver det har Martinsons också etablerat nya engagemang i samarbete med Sjöräddningen i Holmsund samt satsningen på Avanäs företagspark på platsen där sågverket i Hällnäs fanns.
Utveckling senaste året.    
Ytterligare engagemang har kommit till vid sidan om Hjältarnas Hus.

Utbildning Vi engagerar oss i ungdomars möjligheter att upptäcka glädjen med naturvetenskap, teknik och trä. 
Resultatet är bra. Vi fortsätter engagerar oss i två satsningar i Skellefteå. Den ena satsningen är T2 College, en industriutbildning där Martinsons samverkar med företag och gymnasiekontor. Den andra är Exploratoriet, en satsning på att väcka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och unga.
Utveckling senaste året.   
Samma som tidigare.

Breddsponsring Vi engagerar oss i föreningslivet främst i vårt närområde. Vi engagerar oss i lika stor omfattning i mäns och kvinnors intressen.
Resultatet är bra. Vi engagerar oss i fler än trettio föreningar av olika typer runt om i Västerbotten. Det handlar både om idrottsföreningar och andra typer av föreningar. Vi levererar även restprodukter som flis och bark från våra anläggningar för användning i föreningarnas skidspår.
Utveckling senaste året.    
En utveckling från 2018, med fler föreningar och fler typer av engagemang.

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor Vi ställer krav på våra leverantörer kring mänskliga rättigheter utgående från vår leverantörskod.
Resultatet är bra. Vi för dialoger med våra strategiska leverantörer och har genomfört egna uppföljningar kopplat till efterlevnaden.
Utveckling senaste året.    
Egna uppföljningar genomförda.